Optimització energètica

Preguntes freqüents per a una adequada gestió energètica

 

Es possible estalviar energia i reduir costos?
S’estima que les petites i mitjanes empreses (PIME) tenen un potencial d’estalvi d’aproximadament un 25% del total de costos energètics de totes les empreses

Com es pot reduir el consum d’energia?
Cada empresa requereix un assessorament específic d’acord a les seves característiques i necessitats.

Es pot reduir el cost energètic sense necessitat d’inversió?
Sí. Es pot actuar optimitzant la potència contractada, reduint consums en horaris no productius, redistribuint el consum en funció de les tarifes d’accés (en horaris més econòmics), netejant lluernaris i en general amb un bon manteniment i neteja d’equips

Què és l’energia reactiva?
És aquella que utilitzen alguns aparells elèctrics o electrònics per a la creació de camps elèctrics i magnètics (per exemple, motors o transformadors). Aquesta energia elèctrica no es converteix en treball útil i incrementa les pèrdues en distribució. Les companyies elèctriques penalitzen els consums d’energia reactiva

Com evitar penalitzacions per energia reactiva?
Les penalitzacions d’energia reactiva es poden resoldre instal·lant bateries de condensadors. En funció de les característiques i dimensió de l’empresa, cal avaluar el període de retorn de la inversió.

Il·luminació LED. S’estalvia tant com diuen?
La tecnologia LED té un cost inicial major, però el seu menor consum i una vida útil més llarga poden fer viable la inversió inicial. Es recomana conèixer les necessitats reals d’il·luminació en cadascuna de les zones i efectuar una prova pilot inicial.

Existeixen ajuts per a promoure l’estalvi i l’eficiència energètica?
L’ICAEN publica anualment diversos programes i convocatòries d’ajuts per a pro­moure l’estalvi i l’eficiència energètica. Tanmateix, es poden plantejar altres possi­bles vies de finançament com ara la Unió Europea, el Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía (IDAE) o els Ajuntaments, entre d’altres.