Projectes d’obres menors

Per tal de poder adaptar un local per a l’activitat a desenvolupar, habitualment és necessari disposar d’un projecte d’obres menors de reforma per tal de poder obtenir el permís d’obra per part de l’ajuntament de la localitat on estigui situat el local.

A JCS Enginyers realitzem projectes d’obres, com per exemple:

  • Projectes d’obres per adaptar locals a l’activitat a desenvolupar.
  • Projectes d’obres per la construcció de naus industrials.
  • Projectes d’obres per complir amb criteris d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Projectes per la instal·lació de sistemes d’extracció de fums.
  • Projectes de reforma i canvis de distribució de locals comercials.
  • Projectes d’obres per reforçar les condicions d’insonorització i aïllament acústic.
DEMANA PRESSUPOST