Telecomunicacions (ICT)

A JCS Enginyers tenim una llarga experiència en la redacció de projectes de ICT (infraestructures comunes de telecomunicacions) tant per a edificis d’habitatges com per a hotels i edificis d’oficines. Oferim un servei complet que inclou la redacció del projecte i el seu replanteig d’obra i en els casos en els que la normativa ho exigeix, la certificació del projecte.

També ens ocupem de la tramitació administrativa de tota la documentació relacionada amb la instal·lació de telecomunicacions a la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.

 

Han de disposar d’ICT tots els edificis, d’ús residencial o no, siguin de nova construcció o rehabilitació integral, acollits o que s’hagin d’acollir al règim de propietat horitzontal, és a dir, que disposin d’algun element comú (aparcament, jardí, piscina, etc.). També n’han de disposar els edificis que, totalment o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per un termini superior a un any, llevat dels que tinguin un sol habitatge.

 

Treballem sempre en col·laboració i en contacte amb els diferents agents involucrats a la promoció (arquitectes, constructors, caps d’obra, etc.)

DEMANA PRESSUPOST