Termografia infraroja

A JCS Enginyers disposem de càmera termogràfica per a realitzar auditories d’aïllament en façanes, instal·lacions industrials i manteniment predictiu en instal·lacions elèctriques.
La termografia infraroja és una tècnica que permet a distància i sense cap contacte, mesurar i visualitzar temperatures de superfície amb precisió.

La termografia en la eficiència energètica

Davant del desig de proporcionar la major informació sobre l’eficiència dels aparells, hem incorporat el servei de termografia amb el qual podem detectar l’energia que poden perdre les instal·lacions: motors, cambres frigorífiques, calderes, forns, etc.

A més, ens permet detectar problemes a l’edificació com infiltracions, humitats, obstruccions en xarxes de distribució, ventilació, etc.

La termografia en el manteniment industrial preventiu

La gran majoria dels problemes i avaries en l’entorn industrial (ja sigui de tipus mecànic, elèctric i de fabricació) estan precedits per canvis de temperatura que poden ser detectats mitjançant la monitorització de temperatura amb el sistema de termovisió per infrarojos. La implementació de programes d’inspeccions termogràfiques en instal·lacions, maquinària, quadres elèctrics, etc. permet minimitzar el risc d’una fallida d’equips i les seves conseqüències, a la vegada que també és una eina per el control de qualitat de les reparacions que es puguin efectuar.

Les aplicacions més usuals són:

Mecàniques

Sobreescalfament de motors, bombes sobrecarregades, coixinets calents, rodets sospitosos, eixos de motors sobreescalfats, motors elèctrics.

 

Canonades i aïllants

Canonades obstruïdes, purgadors de vapor, trencament d’aïllants, inspecció de xemeneies industrials, aïllaments danyats, defectes als aïllaments.

 

Edificis

Punts calents per mal aïllament, humitats en murs, comparació entre finestres de vidre simple i finestres d’alta eficiència energètica.

 

Refractaris

Defectes d’aïllament, degradacions d’aïllament, ruptura del refractari en forns de ciment giratoris, fissures en canonades de calderes.

 

Instal·lacions elèctriques d’alta tensió

Oxidació d’interruptors, connexions reescalfades, connexions mal assegurades, defectes d’aïllament.

 

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Connexions d’alta resistència, connexions oxidades, fallides internes als fusibles, fallides internes als disjuntors, males connexions i fallides internes.

DEMANA PRESSUPOST