Projectes d’instal·lacions

A JCS Enginyers realitzem projectes tècnics d’instal·lacions i tramitació d’expedients per la legalització d’instal·lacions per a qualsevol tipus d’activitat empresarial, industrial, d’habitatges o comercial d’acord amb la normativa aplicable vigent.

A JCS Enginyers tenim experiència en tot tipus d’instal·lacions com per exemple:

 • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Climatització, refrigeració i calefacció.
 • Contra incendis (protecció passiva i activa, xarxes d’aigua).
 • Instal·lacions de gasos combustibles.
 • Energia solar tèrmica per a la instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS).
 • Instal·lacions de ventilacions forçades i sistemes d’extracció.
 • Enllumenat públic.
 • GLP d’alta i baixa pressió.
 • Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques.
 • Xarxes de telecomunicacions, veus i dades.
 • Projectes d’infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT)
 • Estacions de servei.
DEMANA PRESSUPOST