Certificats energètics

Tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament estan obligats a tenir el certificat d’eficiència energètica. Es tracta d’un document que verifica la qualificació d’eficiència energètica, resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals de funcionament i ocupació.

Aquest certificat, reflectit a la denominada etiqueta d’eficiència energètica, serveix per acreditar que el disseny i construcció de l’edifici, habitatge o local s’han tingut en compte els criteris oportuns per aconseguir el màxim aprofitament de l’energia. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2.

El procés de certificació energètica valora aspectes com el grau d’aïllament de l’edifici, el rendiment dels seus sistemes de calefacció i refrigeració, la sostenibilitat en quant a la producció d’aigua calenta i il·luminació, etc.

A JCS Enginyers tenim tècnics habilitats per la Generalitat de Catalunya.

Certificació Energètica per a:

  • Habitatges: lloguer o venda
  • Comunitats de propietaris
  • Administradors de finques
  • Immobiliàries: amb descomptes especials
  • Promotors: servei integral
  • Locals comercials
La norma especifica que és el propietari de l’habitatge, edifici o local el responsable d’obtenir i abonar el cost d’aquest certificat. Amb l’estudi d’eficiència energètica rebrà a més, una sèrie de recomanacions de millora per incrementar com a mínim un nivell a l’escala d’eficiència energètica.

El certificat té una validesa de 10 anys a partir de la seva expedició.

DEMANA PRESSUPOST

Enllaç web ICAEN: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/