declaración responsable inicio actividad

Declaració responsable

¿Què és una Declaració Responsable?

És el document on el titular de l’activitat declara sota la seva responsabilitat el següent:

  • Que el local i l’activitat compleixen tota la normativa vigent per exercir l’activitat (seguretat contra incendis, normativa urbanística, instal·lacions, ambiental, residus, soroll, etc.)
  • Que disposa de tota la documentació que ho acredita (certificats tècnics, estudis, legalitzacions d’instal·lacions, etc.)
  • Que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el temps en que es desenvolupi l’activitat

D’aquesta manera, el titular és el responsable de que el seu local i la seva activitat estiguin d’acord a la normativa vigent.

Un cop presentada la declaració responsable a l’Administració, ja es pot obrir el negoci immediatament.

 

Ja tinc la Declaració Responsable, ¿i ara que?

Ara toca esperar a la inspecció. La inspecció es realitza posteriorment a l’obertura de l’establiment, el que suposa un avantatge escurçant-se els temps de tramitació.

 

¿Que cal fer?

Una declaració responsable no és només un paper que es signa i es presenta juntament a un plànol a l’Ajuntament per tenir la llicència d’obertura. El titular no ha de saber tota la normativa que afecti al seu establiment. El titular, encara que no hagi d’aportar cap projecte tècnic a l’Ajuntament, té l’obligació de fer revisar per un tècnic competent l’activitat. El tècnic ha d’entregar un certificat justificatiu de que es compleixen les normatives vigents, ja que sense aquest certificat, el titular és l’únic responsable i corre el risc d’haver de pagar amb els seus diners el cost de danys i multes que hi pugui haver.

 

Conseqüències

Les conseqüència de no disposar d’un certificat signat per un tècnic competent, en el cas que hi hagi un accident per causes atribuïbles a l’activitat, és que el titular n’és l’únic responsable. Exemples:

  • Si el local no té l’estructura protegida contra el foc (bigues metàl·liques, bigues de fusta, etc.) i hi ha un incendi, el titular seria el responsable directe de tots els danys produïts (desperfectes estructurals, esfondraments, etc.)
  • Si hi ha un accident i no hi ha els mitjans contra incendis o d’evacuació suficients, el titular seria el responsable directe dels danys causats a les persones.
  • Si l’activitat no és legalitzable urbanísticament, el titular seria responsable de l’obertura del local amb les conseqüències que hi pugui haver (multes, tancament de l’activitat, etc.)

Més informació a aquest enllaç de la Generalitat: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Declaracio-responsable-dobertura?evolutiuTramit=1

A JCS Enginyers et podem assessorar. Responsabilitza’t només d’una cosa: que el teu negoci funcioni i deixa que ens encarreguem nosaltres dels temes tècnics. Per ampliar la informació sense cap compromís podeu en posar-vos en contacte amb nosaltres, marcant el 93 811 55 08 o escrivint-nos un e-mail a info@jcs.cat

 

DEMANA PRESSUPOST