Llicència d’activitats d’un bar

Llicència d’activitats d’un bar

Molts emprenedors que volen començar un negoci es decanten per obrir un bar. Si necessites la llicència d’activitat per obrir un bar i no saps per on començar, a continuació et donem algunes claus:

 

Què es necessita per obrir un bar?

El primer pas serà trobar un local adequat i que s’adapti a les teves necessitats i idea de negoci.

Qualsevol negoci ha de complir diversos requisits segons l’activitat que es vagi a desenvolupar en ells, però hi ha requisits que es poden complir mitjançant obres d’adaptació de local i altres que poden fer que el local no sigui vàlid per a l’activitat.

A més, en el cas de les activitats de restauració és important assegurar-se que l’activitat de bar és una activitat permesa al local d’acord amb la normativa urbanística del municipi.

En JCS Enginyers et podem ajudar per assessorar-te en l’elecció del teu local i evitar sorpreses com a despeses d’obres inesperats o que el local per les seves característiques o situació sigui inviable per a la teva activitat.

 

Quins passos cal seguir?

  1. Permís d’obres: per poder adaptar i adequar el local a l’activitat de bar cal tramitar un permís d’obres. Serà necessari realitzar un projecte d’obres menors per a justificar el compliment de la normativa aplicable.
  2. Estudi d’impacte acústic: s’haurà de realitzar per garantir que es complirà la normativa aplicable i no se superaran els nivells de soroll màxims establerts. Depenent de l’municipi i de l’horari d’obertura de l’establiment, els requisits seran més o menys exigents.
  3. Projecte elèctric: serà necessari realitzar un projecte de la instal·lació elèctrica que justifiqui el compliment de la normativa vigent i així poder legalitzar i donar d’alta la instal·lació sol·licitant la potència elèctrica necessària. El projecte elèctric juntament amb el certificat de la instal·lació elèctrica (butlletí) signat per un instal·lador acreditat seran necessaris per a sol·licitar una inspecció per part d’un organisme de control autoritzat (OCA) que garantirà que la instal·lació elèctrica compleix amb les exigències de seguretat mínimes establertes pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
  4. Llicència d’activitat: finalment, un cop adequat el local per a l’activitat, s’haurà de sol·licitar el permís d’obertura.

 

En què et podem ajudar?

A JCS Enginyers ens podem encarregar de l’elaboració i tramitació de tota la documentació tècnica fins a obtenir el permís d’obertura.

La nostra experiència acumulada durant més de 25 anys en el sector és la nostra millor garantia.

DEMANA PRESSUPOST