Projectes d’aerotèrmia

Projectes d’aerotèrmia

 

A JCS Enginyers també realitzem projectes de climatització i generació d’ACS (aigua calenta sanitària) mitjançant el sistema d’aerotèrmia. Aquest sistema utilitza bombes de calor que aprofiten l’energia tèrmica existent en l’aire, transferint calor entre dos espais que estan a diferent temperatura a través d’un fluid. Aquest sistema aporta refrigeració a l’estiu, calefacció a l’hivern i a més aigua calenta sanitària (ACS).

L’aerotèrmia es considera un sistema que utilitza energia renovable i com a tal es pot utilitzar com a alternativa total o parcial a la instal·lació de panells solars tèrmics.

Les bombes de calor aerotèrmiques son sistemes d’alta eficiència energètica que per cada kW de potència elèctrica que utilitzen en mode calefacció, poden obtenir fins a 4,5 kW de calor (COP de 4,5)

Font: www.daikin.es

 

Avantatges de l’aerotèrmia:

 • Alta eficiència energètica. Es un sistema que consumeix menys energia que els sistemes de calefacció tradicionals.
 • La ubicació dels aparells no està condicionada per la ubicació de sortides de gasos de combustió, xemeneies, etc.
 • Estalvi econòmic. La gran eficiència energètica es tradueix en un estalvi econòmic molt apreciable.
 • Baix manteniment.
 • No hi ha combustió, per tant no genera fums ni residus. No contamina i és una instal·lació segura.
 • Es tracta d’un sol sistema que ofereix fred a l’estiu, calor a l’hivern i aigua calenta durant tot l’any. No és necessari instal·lar altres aparells.
 • La instal·lació és molt senzilla i es poden combinar les seves sortides (radiadors tradicionals, sòl radiant, bombes de calor, etc.).
 • És una energia renovable i sostenible.

 

Desavantatges:

 • El cost inicial del sistema és més alt, tot i que s’amortitza amb el temps.
 • Es requereix la instal·lació d’un aparell situat a l’exterior.
 • La instal·lació d’equips d’aerotèrmia implica augmentar la potència contractada d’electricitat.

 

A JCS Enginyers estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o estudi per realitzar la teva instal·lació d’aerotèrmia. Per ampliar la informació sense cap compromís podeu en posar-vos en contacte amb nosaltres, marcant el 93 811 55 08 o escrivint-nos un e-mail a info@jcs.cat.

DEMANA PRESSUPOST