Pla d’Autoprotecció de la Sala Albéniz de Tiana

A JCS Enginyers disposem de tècnics acreditats per a l’homologació de plans d’autoprotecció segons el Decret 82/2010. L’edifici en qüestió és la Sala Albèniz de Tiana, un dels centres culturals més importants del poble.  En ella es concentren molts dels actes del municipi, és el lloc d’assaig de nombroses entitats i l’indret del poble on es desenvolupen la majoria d’activitats i actes culturals i socials. La Sala Albéniz és un edifici modernista, que es va inaugurar l’any 1911 i fins a l’any 1978 va ser propietat del Casino de Tiana.

JCS Enginyers, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona, ha realitzat un Pla d’Autoprotecció amb l’objectiu principal de preparar als mitjans humans i tècnics per afrontar les emergències que puguin ocórrer en el teatre, d’acord amb la seva activitat cultural i pública concurrència habitual.

Aquest pla té com a propòsit reduir al mínim les conseqüències de l’emergència i la continuïtat de les operacions del teatre. Per a això, el Pla d’Autoprotecció del teatre ha de determinar els procediments de coordinació i actuació que s’han d’aplicar entre el personal i els serveis d’emergències tant municipals com d’àmbit superior.