Auditories de residus 2017

Tens un local o establiment a Vilanova i la Geltrú? Saps que et pots estalviar de l’ordre del 90% en el rebut d’escombraries? Més de 70 negocis com el teu ja s’han beneficiat amb aquest estalvi!
D’acord a l’Ordenança Fiscal, els establiments com el teu, poden presentar una auditoria que justifiqui la producció real anual de residus. D’aquesta manera la taxa que hauràs de pagar anirà en funció de la previsió real anual en kilos de residus establerta a l’auditoria.
Amb l’auditoria farem un càlcul de la quantitat de residus que generen en un any, i la taxa anirà en funció d’aquesta quantitat. El termini per a presentar l’auditoria és fins a finals del primer trimestre de l’any (març de 2017). L’auditoria tindrà una vigència de quatre anys, si bé anualment s’haurà de fer una declaració que certifiqui què no hi ha hagut canvis significatius en el volum dels residus generat.

Enllaç al web de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre aquest tràmit: https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=3849

Finalment, per ampliar la informació sense cap compromís podeu en posar-vos en contacte amb nosaltres, marcant el 93 811 55 08 o escrivint-nos un e-mail a info@jcs.cat

DEMANA PRESSUPOST