Auditories de residus

Tens un negoci a Vilanova? Saps que et pots estalviar de l’ordre del 90% en el rebut d’escombraries?

L’any 2013 vàrem estalviar més de 5.000 euros als nostres clients al rebut d’escombraries.
D’acord a la Ordenança Fiscal, els negocis com el teu, poden presentar una auditoria que justifiqui la producció real anual de residus. D’aquesta manera la taxa que hauràs de pagar, anirà en funció de la previsió real anual en kilos de residus establerta a l’auditoria!!

Amb l’auditoria el que farem és pesar els residus que es generen en un període curt de temps (una setmana o 10 dies, per exemple) i l’extrapolem a tot l’any. Durant aquesta setmana no es podrà llençar res a les escombraries i es guardarà classificat (paper i cartró per una banda, envasos per una altra, rebuig per una altra, vidre si n’hi ha) així com també necessitarem (si teniu) algun contracte per la recollida  d’algun residu especial com per exemple tòners o cartutxos de tinta, etc. El termini per a presentar l’auditoria és fins a finals del primer trimestre de l’any (març de 2014). L’auditoria tindrà una vigència de quatre anys, si bé anualment s’haurà de fer una declaració que certifiqui què no hi ha hagut canvis significatius en el volum dels residus generat.

 

Per ampliar la informació sense cap compromís podeu en posar-vos en contacte amb nosaltres, marcant el 93 811 55 08 o escrivint-nos un e-mail a info@jcs.cat