MAN Bar Sitges

En col·laboració amb sgARQ hem realitzat el projecte d’activitats i la legalització de la instal·lació elèctrica d’aquest bar situat al carrer de Joan Tarrida de Sitges