Eficiencia energética

Proyectos de aerotermia

En JCS Enginyers también realizamos proyectos de climatización basados ​​en el sistema de aerotermia. Este sistema utiliza bombas de calor que aprovechan la energía térmica existente en el aire, transfiriendo calor entre dos espacios que están a diferente temperatura a través de un fluido. Este

Certificat d’Eficiència Energètica

El certificat d’eficiència energètica és obligatori per llogar o vendre el seu immoble, des de l’1 Juny 2013 A partir del passat 1 de juny de 2013 tot contracte de compra-venda o lloguer haurà d’adjuntar el certificat d’eficiència energètica. El procediment per l'obtenció del certificat és el

Sancions relatives a la certificació energètica

A partir del passat 28 de juny està en vigor la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Aquesta normativa inclou a les seves disposicions addicionals tercera i quarta el règim sancionador en matèria de certifiacció de la eficiència energètica