Certificat d’Eficiència Energètica

El certificat d’eficiència energètica és obligatori per llogar o vendre el seu immoble, des de l’1 Juny 2013

A partir del passat 1 de juny de 2013 tot contracte de compra-venda o lloguer haurà d’adjuntar el certificat d’eficiència energètica.

El procediment per l’obtenció del certificat és el següent:

 

Presa de dades:

  • Visita d’un dels nostres tècnics certificadors a l’immoble. És obligatòria la seva presència per a la presa de dades.
  • Anàlisi de les característiques dels tancaments.
  • Anàlisi de les possibles ombres generades per les façanes dels edificis més propers.
  • Anàlisi de les instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

 

Introducció de dades:

  • Introducció de dades als programes informàtics habilitats pel “Ministerio de Indústria” per a certificar immobles.
  • Càlcul de l’eficiència energètica.
  • Expedició del document de quantificació i qualificació, adjuntant les propostes de millora de l’eficiència energètica.

 

Sol·licitud del certificat

  • Enviament de tota la documentació a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya.

 

Validació del certificat

  • L’ICAEN comprova la documentació presentada i valida que tot sigui correcte.

 

Obtenció de l’etiqueta

  • L’ICAEN envia al tècnic certificador l’etiqueta energètica que serà vàlida durant un període de fins a 10 anys.