Estudi d’optimització de la il·luminació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Durant l’inici d’aquest any 2015, a JCS Enginyers, en col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona, hem realitzat un estudi d’optimització de la il·luminació de l’edifici de Can Sol on actualment s’ubica la seu de la Casa de la Vila.

Aquest estudi té per objecte realitzar un inventari i descripció de les instal·lacions d’enllumenat que actualment es troben a l’edifici de Can Sol de l’Ajuntament la Roca del Vallès, amb la finalitat d’avaluar els nivells d’il·luminació de l’equipament, el seu consum i fer una proposta per a millorar la seva eficiència energètica.

Amb la proposta realitzada s’aconsegueix:

  1. Millorar el nivell d’il·luminació més del doble dels nivells actuals
  2. Reduir el consum energètic fins a més de la meitat de l’actual
  3. Millorar l’eficiència energètica de la il·luminació més de cinc vegades

 

Ajuntament de la Roca del Vallès
Diputació de Barcelona